Co to jest jelita grubego?

Co to jest jelita grubego?

Jelito grube (łac. intestinum crassum) to jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego o długości 1,3 do 1,5 m. Można powiedzieć, że otacza jamę brzuszną dookoła, więc jeśli czujemy jakieś ruchy, np. przesuwające się gazy, po prawej lub lewej stronie brzucha, to dzieje się to właśnie w jelicie grubym. Budowa jelita grubego

Ile jest jelita grubego w ludzkim ciele?

Jelito grube jest jednym z najdłuższych narządów w ludzkim ciele, mającym średnio od 1,3 do 1,5 m długości. Średnia szerokość jelita grubego wynosi od 7,5 do 8 cm. Narząd ten jest często i mylnie nazywany okrężnicą, która stanowi jedynie jego najdłuższą część.

Jaka jest okrężnica jelita grubego?

Jelito grube – okrężnica. Na okrężnicę składają się cztery segmenty jelita grubego: wstępnica (okrężnica wstępująca), poprzecznica (okrężnica poprzeczna), zstępnica (okrężnica zstępująca) i esica (okrężnica esowata). Okrężnica wstępująca ma ok. 18 cm długości i leży po prawej stronie jamy brzusznej, biegnąc w górę od kości biodrowej aż do okolic

Co się dzieje w jelicie grubym?

Co się dzieje w jelicie grubym? Na tym odcinku układu trawiennego niestrawione resztki pokarmu formowane są w kał, czemu służą ruchy perystaltyczne jelit, ale także następuje zwrotne wchłanianie wody. Jelito grube jest w stanie odzyskać do 90% wody zawartej w treści pokarmowej, która do niego dociera.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top