Co to jest stres w pracy?

Co to jest stres w pracy?

Stres w pracy to stan dyskomfortu psychicznego wywołany rozbieżnością pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego możliwościami poradzenia sobie z nimi w danym momencie. Pracownik dostrzega ten rozdźwięk jako zagrożenie swego zdrowia, życia lub własnej integralności.

Jakie są objawy stresu?

Oprócz wyczerpania fizycznego i psychicznego, stres powoduje także dolegliwości zdrowotne, które następnie mogą wywołać poważne zmiany w stanie zdrowia, takie jak: 1 bóle mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, 2 owrzodzenie układu pokarmowego oraz bolesne skurcze jelit, obniżenie odporności organizmu i infekcje, 3 depresje, nerwice, 4 choroba nowotworowa, More

Czy stres wpływa na zdrowie pracowników?

Stres nie tylko wpływa na zdrowie pracowników, wywołuje także skutki ekonomiczne kluczowe dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dotknięci stresem zawodowym pracownicy i pracodawcy są wyczerpani fizyczne i psychiczne. Z tego powodu : zdarzają się im niezamierzone błędy,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top