hva er uttale?

hva er uttale?

uttale på engelsk 1 Eksempler på bruk. Jeg er så lite veltalende, at jeg ikke engang kan uttale “veltalende” skikkelig. 2 Wikipedia sier. Uttale av et ord er den måten som enten et enkeltindivid sier et ord, eller den måten de fleste brukere… 3 Ord som likner på uttale. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i… More

hva er en norsk-engelsk oversettelse?

En norsk-engelsk oversettelse kan variere avhengig av hvilken kontekst ordet brukes i. På grunn av dette inkluderer vi ofte flere engelske oversettelser av et norsk ord i ordboken, samt eksempler for bruk av ordet.

hva trenger vi for å uttale ord?

Vi trenger Åndens hjelp for å uttale de ord som vil gi næring og styrke. We need help from the Spirit to speak the words which will nourish and strengthen. Hinckleys læresetninger som ble uttalt to år etter at erklæringen om familien ble bekjentgjort.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top