Co je funkce svyhledat V Excelu?

Co je funkce svyhledat V Excelu?

Článek přináší přehled praktických a často používaných funkcí, na které se nás na školeních Excelu pravidelně dotazujete. Znalost většiny zde uváděných funkcí by měla být samozřejmostí. Funkce SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP) je funkce, která dokáže dohledat k určité hodnotě doplňující informace ze souhrnné tabulky.

Jak najít duplicity v Excelu?

V případě, že dva sloupce, kde chcete v Excelu najít duplicity, spolu nesousedí, je jejich označení také jednoduché – označíte jeden, pustíte myš, stisknete a podržíte klávesu CTRL, a současně označíte jiný sloupec.

Jak se používá funkce vyhledat?

Tato forma funkce VYHLEDAT se používá, pokud se hledané hodnoty nacházejí v prvním řádku nebo sloupci matice. Syntaxe maticové formy funkce VYHLEDAT obsahuje tyto argumenty:

Proč je funkce 2 “svyhledat”?

Protože: 1 “SVYHLEDAT” je název funkce 2 “B:B” proto, že ve sloupci B se vyskytují názvy položek, podle kterých má Excel v pravé tabulce hledat příslušnou cenu. 3 “G:H” proto, že v této oblasti je umístěna tabulka, ze které se vybírá. 4 “2” proto, že z malé tabulky, ze které se vybírá, se má doplnit hodnota, která je ve druhém sloupečku, což je sloupeček… More

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top