Har Lunds universitet?

Har Lunds universitet?

Lund University
Lund/Colleges and Universities

Hur många börjar på Lunds universitet?

Det är också fler som valt Lunds universitet som sitt förstahandsval. Inför hösten 2020 är det 32 553 personer som har valt kurser och program vid Lunds universitet som sitt förstahandsalternativ.

Varför Lunds universitet?

Världsledande. Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Lund ligger i den expansiva Öresundsregionen, där två viktiga forskningsanläggningar finns.

Vad är lucat ID?

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här lagras information om individer och organisation. Informationen om individer och organisationer presenteras på olika webbplatser.

Vad heter Lunds universitet?

Latin: Universitas Regia Lundensis eller Universitas Gothorum Carolinae. I äldre tid även Regia Academia Carolina, eller Academia Conciliatrix. Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet.

Hur många går på Lunds universitet?

Här finns omkring 44.000 studenter och drygt 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Hur många pluggar på Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns omkring 44.000 studenter och drygt 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

När börjar högskolan hösten 2021 Lund?

Höstterminen 2021: börjar 30 augusti 2021 och slutar 16 januari 2022. Vårterminen 2022: börjar 17 januari 2022 och slutar 5 juni 2022.

Vad används högskolepoäng till?

All utbildning du läser vid ett universitet eller en högskola bygger på kurser. Högskolepoängen är ett sätt att mäta hur lång och omfattande en kurs och utbildning är. 1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar). 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.

Vad kan man läsa i Lund?

Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser. Du kan vända dig till den allmänna studievägledningen för vägledning och information inför ditt studieval.

Vad är mitt student ID Lund?

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett ett så kallat studentkonto som består av användarnamn och lösenord. Studentkontot ger dig tillgång till bland annat e-post, fillager, passerkort, flera datasalar och bibliotekens nättjänster.

Vilka administrativa system finns?

Alfabetisk lista över administrativa system och verktyg som riktar sig till en bred målgrupp och som är universitetsgemensamma.

  • Bild- och mediebank.
  • Egencia – boka resa.
  • EPIC – hantera epostlistor.
  • Key Concept – rapportera händelser.
  • Klara – hantera kemikalier.
  • Kompetensportalen – kompetensutveckling på Lunds universitet.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top