Hoe bereken je de Cito-score?

Hoe bereken je de Cito-score?

Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot en met E of naar Romeinse cijfers I t/m V. Het hoogste niveau is A, en het laagste niveau is E. Bij de normering met Romeinse cijfers is het hoogste niveau I en het laagste niveau V.

Hoe bereken je de Vaardigheidsscore?

De meeteenheid op de vaardigheidsschaal noemen we de vaardigheidsscore. Om bijvoorbeeld de rekenvaardigheid van een leerling te meten, neem je een toets RekenenWiskunde af. Vervolgens kijk je de toets na en bepaal je de toetsscore. Daarna zet je deze toetsscore om in een getal op de vaardigheidsschaal RekenenWiskunde.

Wat betekent A Score Cito?

Wat betekent een A score voor een Cito-toets? Een A score op een Cito-toets betekent dat het kind tot de 25% hoogst scorende leerlingen behoort. De indeling loopt van A t/m E, waarbij een E score inhoudt dat een kind tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. Cito maakt ook nog gebruik van een indeling met I t/m V.

Wat is een goede Vaardigheidsscore?

Als een leerling uit groep 4 in juni (E4) bijvoorbeeld een vaardigheidsscore van 156 heeft voor begrijpend lezen, dan is de niveauwaarde een 4.0 (een lage A). Als diezelfde leerling in groep 5 in januari (M5) een vaardigheidsscore heeft van 160 voor begrijpend lezen, dan is de niveauwaarde een 3,2 (een lage B).

Wat moet je scoren voor vwo?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Hoeveel vragen zitten er in een Cito toets?

In de Cito-toets krijgen de kinderen 200 meerkeuzevragen, in de onderdelen rekenen, taal, studievaardigheden. Eventueel (de meeste scholen doen dit), wordt ook het onderdeel wereldoriëntatie met 90 vragen afgenomen.

Waar vind ik de Vaardigheidsscore in ParnasSys?

ParnasSys berekent vervolgens automatisch de individuele groei van je leerlingen in vaardigheidsscore en/of DLE. Let op: Je kunt alleen toetsmomenten vergelijken als de toetsen binnen dezelfde toetsserie en toetsversie vallen. Bij het vergelijken van de toetsmomenten kun je al je leerlingen sorteren op ‘groei’.

Hoe lees ik een Cito grafiek?

Ieder kind heeft zijn eigen lijn Het groene vlak in de grafiek geeft het landelijke gemiddelde aan. Komt de zwarte lijn boven het groene vlak, dan scoort het kind beter dan de gemiddelde leerling. Is de lijn onder het groene vlak dan scoort het kind minder goed dan de gemiddelde leerling.

Welke Score Cito voor HAVO?

Welke Cito-score hoort bij een havo-advies?

Door Cito aanbevolen schooltype Interval Cito-score
Basisberoepsgerichte leerweg 501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg 529-536
Havo 537-544

Welke Score Cito voor vwo?

Welk niveau is Cito C?

Een C-score is een uitslag op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem (LVS) op de basisschool. De C-score betekent dat je kind tot de 25% behoort die ‘net tot ruim onder het landelijk gemiddelde’ scoren.

Welke score voor mavo?

Zoals te zien in de tabel, past een Cito-score van 536 of lager bij een vmbo-schooladvies. Meer specifiek, past een Cito-score tussen de 501 en 523 bij het vmbo basis, een Cito-score tussen de 524 en 528 bij het vmbo kader en een Cito-score tussen de 529 en 536 bij vmbo gtl.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top