Wat is de vergoeding per kilometer?

Wat is de vergoeding per kilometer?

En wat als reizen meer dan € 0,19 per kilometer kost? In sommige cao’s en bedrijfsreglementen is geregeld dat je meer krijgt dan € 0,19. De vergoeding houdt dan rekening met de werkelijke kosten die je maakt met de auto. Met een kleine auto zit je al snel op € 0,32 per kilometer of meer.

Wat is het btw-tarief voor kilometervergoeding?

Het btw-tarief dat u moet toepassen is hetzelfde als op de prijs voor de eigenlijke prestatie. Normaal is dat dus 21%, maar als voor de zgn. hoofdhandeling een verlaagd btw-tarief van toepassing is, geldt dat dus ook voor de kilometervergoeding.

Wat is de belastingvrije grens voor woon-werkreizen?

Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen € 0,19 per kilometer geven, ongeacht het vervoermiddel. Dit geldt alleen wanneer je geen auto of ov-kaart van de zaak hebt. Die € 0,19 is alleen een grens voor de Belastingdienst. Je werkgever mag je zoveel meer geven als hij of zij maar wil.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top